Pogolski Mikołaj

Mikołaj Pogolski, co najmniej od 1910 r. zamieszkały w Waszyngtonie (stan Columbia) w Stanach Zjedno­czonych Ameryki Północnej, w 1918 r. podający się za obywatela Polski, autor kilku patentów lotniczych oraz kilku patentów w innych aniżeli technika lotni­cza klasach.

W zakresie techniki lotniczej uzyskał w USA dwa patenty wynalazcze. Pierwszy nr 1.266.151, zgłoszony 11.07.1910 r., wydany 14.05.1918 r. na samolot. Drugi nr 1.300.190, zgłoszony 13.06.1918 r., wy­dany 8.04.1919 r. na urządzenie zapobiegające tragicznym skutkom zapłonu benzyny w zbiornikach samolotowych.

Przedmiotem ochrony patentu nr 1.300.190 z 1918 r. na urządzenie zapobiegające tragicznym skutkom zapłonu benzyny w zbiornikach samoloto­wych był mechanizm odrzucania zbiornika paliwa silnika lotniczego i blokady wycieku paliwa z zerwa­nych przewodów paliwowych. Zbiornik paliwa umieszczony jest na podstawie utrzymywanej w swej pozycji dzięki czterem sworzniom. Sterowane są wał­kami, z których każdy posiada dwa koła zazębione z zębatkami stanowiącymi przedłużenie sworzni. W razie potrzeby można spowodować wysunięcie się sworzni z ich gniazd i uwolnienie podstawy ze zbior­nikiem. Wałki utrzymujące sworznie w gniazdach napędzane są innym wałem wprawianym w ruch silną sprężyną blokowaną kołem zapadkowym. Podniesienie zapadki uruchamia wałki utrzymujące sworznie

i powoduje zrzut awaryjny zbiornika. Jego spadek uruchamia równocześnie mechanizm zaciskający i spłaszczający pomiędzy dwoma wałkami zerwany przewód od strony silnika oraz gilotynę odcinającą zerwaną końcówkę. Mechanizm awaryjnego zrzutu zbiornika przełącza równocześnie silnik na zasilanie paliwem ze zbiornika rezerwowego. Także ten posiada analogiczny, własny mechanizm awaryjnego zrzutu.

Rozwiązanie to umożliwiać miało pilotowi pozby­cie się ciężkiego zbiornika z paliwem, w sytuacji gdy np. pożar samolotu groził wybuchem. Mechanizm wspomagany był mechanicznie i działał samoczynnie z chwilą zwolnienia spustu. Intencją wynalazcy było umożliwienie przeprowadzenia tej operacji w sposób prosty, nie wymagający od pilota, czasami rannego, wysiłku.

Konstrukcje:
Pogolski samolot, 1910, projekt samolotu pionierskiego.

Galeria

  • Mechanizm zrzutu zbiornika paliwa (głównego), odcinania przewodu paliwowego oraz włączania zbiornika rezerwowego wg patentu Mikołaja Pogolskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus