Podolski Henryk

Henryk Podolski, Amerykanin polskiego pochodze­nia, zamieszkały w San Francisco (California) w USA, z zawodu piekarz.

W Wielkiej Brytanii uzyskał ochronę praw wynalazczych na udoskonalenie samo­lotu- patent nr 17.435, zgłoszony 29.07.1913 r., wy­dany 22.01.1914 r. Rozwiązanie to zyskało także ochronę praw własności przemysłowej we Francji (patent nr 461.784) i w USA (patent nr 1.077.892).

Henryk Podolski nie poprzestał na tym patencie lot­niczym. W 1929 r. opatentował w USA rozwiązanie statku powietrznego krótkiego startu i lądowania (patent nr 1.754.571, zgłoszony 29.07.1929 r., wydany 15.04.1930 r.).

Znamy go również z innych pomysłów wynalazczych. W 1919 r. patentował w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej piec kuchenny z piekarnikiem (patent nr 1.370.150), w 1920 r. sieć rybacką (patent nr 1.474.731), w 1924 r. haczyk na ryby (1.427.321), w 1921 r. nóż dla krawca (1.404.478), w 1922 r. oliwiarkę (1.505.602), w 1924 r. klak­son samochodowy (1.505.601) i śrubową łapkę szyn kolejowych (1.558.204).

Konstrukcje:
Podolski udoskonalenie samo­lotu, 1913, projekt samolotu pionierskiego.
Podolski statek powietrzny krótkiego startu i lądowania, 1929, projekt statku powietrznego krótkiego startu i lądowania.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus