Plage Emil

Samolot Plage-Court ”Torpedo I”, przed samolotem stoją konstruktorzy. (Źródło: archiwum).

Emil Plage, inżynier, w polskiej historiografii lotni­czej przyjęło się uważać go za Polaka, pokrewień­stwem łącząc go z jednym z założycieli Zakładów Mechanicznych Plage & Laśkiewicz w Lublinie (z Emilem Plage, 1869- 1909). Nie znajduje to jednak potwier­dzenia w źródłach, wszystko wskazuje, że był Niem­cem, podobnie jak współpracujący z nim na polu konstrukcji lotniczych Max Court.

W czerwcu 1910 r. ukończył w berlińskiej wytwórni lotniczej Rumpler budowę samolotu Plage I własnego pomysłu. W latach 1911- 1914 wspólnie z inż. Maxem Courtem zbudował szereg nowoczesnych, szybkich sa­molotów wojskowych, które były wykorzystywane m.in. w armii niemieckiej. W literaturze polskiej określa się je mianem "Torpedo".

Konstrukcje:
Plage I, 1910, samolot pionierski.
Plage-Court "Torpedo", 1911, samolot pionierski

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus