Pinas Józef

Józef Pinas, polska prasa polonijna donosiła w 1911 r., że jako wynalazca, wraz ze Stanisławem Wojtanem (mechanikiem), opracował w Waukegan (stan Illino­is) projekt samolotu.

Konstrukcje:
Pinas-Wojtan samolot, 1911, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus