Perłowski Wiktor

Wiktor Perłowski, poddany Cesarstwa Rosyj­skiego, inżynier górniczy, radca miejski w Pierwozawodsku (Ural).

8.04.1886 r. złożył wniosek o wydanie mu patentu na rozwiązanie aparatu do przemieszczania się po wodzie, zwanego "aquapedem". Ministerstwo Finansów Rosji wydało mu 11.11.1888 r. patent nr 11.303. Był to katamaran o napędzie z dowolnego silnika: mięśniowego załogi (nogi- pedały), elektrycznego, parowego. W wersji jednomiejscowej miał osiągać prędkość 8 km/h, w wersji dwumiejscowej 12 km/h i znajdować zasto­sowanie w sporcie, rekreacji, a także militarne- do stawiania min morskich lub jako statek ratowniczy.

Na przełomie maja- czerwca 1915 r. Perłowski złożył do Sztabu Głównodowodzącego prośbę o udzielenie mu pomocy w realizacji aparatu latającego. Prośba Perłowskiego o dotację na wdrożenie projektu została oddalona.

Konstrukcje:
Perłowski "Aeroplan", 1915, projekt pionierskiego aparatu latającego pionowego startu i lądowania.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus