Pelczarski Mieczysław

Mieczysław Pelczarski, wynalazca z terenu Królestwa Polskiego, ślusarz w fabryce śrub w Oświęcimiu, przez kilka lat przebywał w USA, zapoznał się tam teoretycznie z techniką budowy samolotów.

Po po­wrocie do kraju, korzystając ze zdobytego doświad­czenia, w wolnych chwilach pracował w 1909 r. nad udoskonaleniem maszyn do latania. Szereg modeli, oraz liczne próby, urządzone w obecności zaufanych osób, upoważniają do nadziei, że przy sprzyjających okolicznościach, pozyskać może społeczeństwo pol­skie wynalazcę. Odbyć się mają próby w obecności znawców- pisano w ówczesnej prasie.

Celem kon­struktora była budowa samolotu własnej konstrukcji, ale jego prace ograniczyły się do opracowania projek­tu i wykonania kilku modeli, z którymi przeprowadził udane eksperymenty w locie.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus