Ożegowski Luftfahrzeug, 1900

Projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca. Polska / Rosja.
Schemat statku powietrznego w przekroju podłużnym ogona konstrukcji Andrzeja Ożegowskiego: 1- w locie, 2- z unieruchomionymi zbiornikami gazu. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 7.02.1900 r. Andrzej Ożegowski zgłosił w Niemczech do opatentowania pojazd powietrzny (Luftfahrzeug). Patent nr 121.280 wydano mu 29.08.1901 r. w tym przypadku na koń­cach dwóch elastycznych kabłąków, w widlastych uchwytach umieszczono małe cylindryczne balony. Kabłąki osadzono przednimi końcami, przegubowo na wale. Jego zakończenie wieńczył trzeci podobny balon.

W stanie spoczynku zbiorniki gazu nośnego znajdowały się w położeniu równoległym do osi. W locie dwa z nich, umieszczone zewnętrznie, siłą mięśni aeronauty wprawiane były w ruch obrotowy wokół wału. Ustawiały się skośnie do kierunku lotu i pełniły funkcje śmigła mając nadawać statkowi od­powiedni ruch postępowy.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus