Ożegowski statek powietrzny ze zbiornikiem gazu złożonym ze skrzydeł i ogona, 1896

Projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca. Polska / Niemcy.
Statek powietrzny ze zbiornikiem gazu złożonym ze skrzydeł i ogona konstrukcji Andrzeja Ożegowskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

W dniu 7.07.1896 r. Andrzej Ożegowski zgłosił w Niemczech do opatentowa­nia statek powietrzny ze zbiornikiem gazu złożonym ze skrzydeł i ogona. Patent nr 100.276 wydano mu 26.09.1898 r.

Trójkątne- podobne do żagla- skrzydło mocowane pionowo oraz elipsoidalny ogon stanowiły zarazem zbiorniki gazu nośnego aerostatu. Przez krzyżujące się wzajemnie segmenty były one połączone z gondolą. Siła mięśni ludzkich, wspoma­gana ewentualnie pracą niewielkiego silnika, wpra­wiała skrzydło w ruch wahadłowy wokół jego osi pionowej z równoczesną oscylacją na boki, w stosunku do gondoli. Miało to zapewniać statkowi odpowiednią prędkość postępową lotu i umożliwiać też kierowanie nim w płaszczyźnie poziomej.

Przesu­wając gondolę w płaszczyźnie poziomej zamierzano kierować w ten sposób wzlotem i opadaniem aerosta­tu bez strat gazu nośnego (drogą zmian położenia środka ciężkości). Realizowano to także drogą odpo­wiednich wychyleń steru wysokości (ogona).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus