Ożegowski pojazd po­wietrzny ze zbiornikiem gazu w postaci skrzydeł , 1894

Projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca. Polska / Niemcy.
Rozwiązanie konstrukcji nośnej i napędowej statodyny w postaci ruchomego płata konstrukcji Andrzeja Ożegowskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 20.01.1894 r. Andrzej Ożegowski zgłosił w Niemczech do opatentowa­nia pojazd po­wietrzny ze zbiornikiem gazu w postaci skrzydeł. Patent nr 77.897 wydano mu 3.10.1894 r.

Dla uzyskania efektu prędkości postępo­wej lotu oraz możliwości kierowania aerostatem w płaszczyźnie pionowej i poziomej nadawał poru­szającym się z góry w dół zbiornikom gazu formę i funkcję skrzydeł. Projekt cechowała prostota kon­strukcji złożonej z czterech prętów przegubowo łączonych z prętem wzdłużnym (obciągniętych powło­ką gazową), na którym usytuowane było miejsce aeronauty.

W zamierzeniu autora projektu siła wyporu aerostatu miała równoważyć jedynie ciężary, a lot i kierowanie nim realizowany byłby dzięki akcji skrzydeł uruchamianych siłą mięśni aeronauty.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus