Ożegowski statek powietrzny w formie łodzi, 1893

Projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca. Polska / Niemcy.
Statek powietrzny w formie łodzi Andrzeja Ożegowskiego, konstrukcja i zakres oscylacji płata ruchomego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 17.01.1893 r. Andrzej Ożegowski zgłosił w Niemczech do opatentowa­nia statek powietrzny w formie łodzi, wyposażony w skrzydła. Patent nr 71.143 wydano mu 25.09.1893 r. Wynalazek opatentowano również w Austrii (zgłoszo­ny tam 16.01.1893 r.).

W memoriale patentowym pre­zentował statek powietrzny w kształcie łodzi, wyposa­żony w skrzydła, dzięki którym zyskuje prędkość po­stępową lotu oraz możność kierowania nim. Przednią i tylną część łodzi stanowi zbiornik gazu, którego siła wyporu równoważy ciężary. W środkowej części zamocowana jest para skrzydeł. Mogą być wprawiane w ruch w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Charakterystycznym dla myśli wynalazczej Ożegowskiego było łączenie aerostatu z aerodyną, po­przez przydawanie pierwszemu zbiorników gazu w formie płatów ruchomych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus