Oświęcimski Jan

Jan Oświęcimski, syn Kazimierza, poddany Cesar­stwa Rosyjskiego, zamieszkały w Moskwie, podający się za szlachcica, a z zawodu- za mechanika.

31.10.1896 r. przesłał ministrowi wojny Rosji opis i model swego statku powietrznego, na któ­rego opatentowanie, a tym bardziej wykonanie, nie posiada środków. Z opisu wynalazcy wiadomo, że opra­cował projekt aerostatu- statodyny, której napęd mia­ła zapewniać praca czterech par skrzydeł- ruchomych płatów.

Konstrukcje:
Oświęcimski statodyna, 1896- 1903, projekt pionierskiego aerostatu- statodyny.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus