Lohner Typ "Bussard", 1910

Samolot pionierski. Austro-Węgry.
Doświadczalny samolot pionierski Lohner Typ ”Bussard”. (Źródło: archiwum).
Hugo Ludwik Nikel (Nickel) był autorem wielu wyna­lazków lotniczych, patentowanych w Austrii i w Nie­mczech. Opatentował m.in. własne rozwiązanie sys­temu sterowania poprzecznego samolotu. Zamiast zwykłych lotek lub skręcanych końców skrzydeł zastosowano skrzydła podobne do bocznej stabilizacji (ptasie końcówki skrzydeł).

Rozwiązanie to wdrożono w 1910 r. na samolocie jednopłatowym "Bussard", zbudowanym przez wiedeńską wytwórnię lotniczą Jacob Lohner & Co., zaopatrzonym w sil­nik Argus. Konstruktorami samolotu byli Hugo L. Nikel, Hauptmann Eugen von Stephaits i Doro Stein.

Budowę samolotu ukończono 10.09.1910 r. Kilka tygodni później został całkowicie rozbity podczas prób. Samolot pilotował Eugen von Stephaits. Z braku środków finansowych konieczne było wstrzymanie dalszych prac nad samolotem.

Konstrukcja.
Podwozie w układzie tandem o dużym rozstawie. Podwozie główne zamontowane pod kadłubem, koła stabilizujące zamontowane pod skrzydłami.

Silnik- Argus o mocy 37 kW (50 KM), śmigło dwułopatowe.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Pioneer Aviation - The Aerodrome Forum.
blog comments powered by Disqus