Naszkiewicz szybowiec, 1912

Projekt szybowca pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.

Stanisław Naszkiewicz opracował projekt szybowca na konkurs modelu szybowca ogłoszony w 1912 r. przez ZASPL, a rozstrzygnięty 25.02.1913 r. Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskali członkowie ZASPL, bracia Tadeusz i inż. Władysław Florjańscy.

Projekt nie był realizowany, wykonany model eksponowano na II lwowskiej Wystawie Awiatycznej w lutym- marcu 1913 r.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus