Młyński

Młyński, inżynier ze Lwowa.

Enigmatyczna nota prasowa podaje, że na i Wystawie Awiatycznej we Lwowie w 1910 r., planował wystawienie samolotu budowanego we Lwowie według jego projektu. Za­mierzenia tego nie zrealizowano, brak informacji o losach tego projektu, najpewniej nie był zrealizowany, o ile w ogóle realizację podjęto. Informacje prasowe mogły być przesadne, a prace Młyńskiego ograniczać mogły się co najwyżej do budowy modelu bądź, co bardziej prawdopodobne, jedynie do formułowania założeń projektowych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus