Miłosz Władysław

Władysław Miłosz, Bolesław Prus pisze, że zajmował się poskramianiem i tresurą dzikich zwierząt, lwów i panter w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

W sierpniu 1872 r. i w 1873 r. uczestniczył (jako pa­sażer) wlotach balonowych kpt. Bunelle w Warszawie. Jeden lot balonem odbył również w 1874 r. w Petersburgu. 14.07.1881 r. nie udało mu się wznieść balonem Berga w Warszawie, jako, że z po­wodu złej jakości gazu balon miał niedostateczną siłę wyporu, wskutek czego Miłosz i towarzyszący mu K. Filipowski, musieli opuścić gondolę.

W 1886 r. Władysław Miłosz zakupił balon, który wcześniej na­leżał do cyrku Alberta Salamońskiego. Przebudował go i w lipcu 1886 r. wykonał na nim 9 lotów.

Konstrukcje:
Miłosz balon, 1886, balon wolny.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus