Michalewski Jan Kazimierz

Jan Kazimierz Michalewski, inżynier, członek Związku Awiatycznego Studentów Szkoły Politechnicznej we Lwowie, powstałego 9.11.1909 r., członek Zarządu, a równocześnie kierownik administracyjny Sekcji Budowy Aparatów i członek Sekcji Prasowej ZASPL, popularyzator lotnictwa, od 1913 r. współ­pracownik warszawskiego Lotnika i Automobilisty.

Opracował projekt szybowca na konkurs modelu szybowca ogłoszony w 1912 r. przez ZASPL, a rozstrzygnięty 25.02.1913 r.

W latach międzywojennych był komendantem woje­wódzkim LOPP we Lwowie. W latach 1924/1925 (wg [2]- szybowiec powstał w 1927 r.) pomagał Sergiuszowi Czerwińskiemu i Sekcji Technicznej ZASPL w budowie szybowca (patrz Czerwiński szybowiec (1927)).

Jan K. Michalewski zmarł przed 1934 r.

Konstrukcje:
Michalewski szybowiec, 1912, projekt szybowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus