Massalski Konstanty

Konstanty Massalski, zamieszkały w Warszawie, inżynier elektrotechnik, wykształcenie techniczne zdobył w Europie zachodniej.

20.09.1914 r. oferował Głównemu Zarządowi Wojskowo- Technicznemu (GWTU) Ministerstwa Wojny Rosji rozwiązanie "torpedy powietrznej" kierowanej falami elektromagnetycznymi.

Konstrukcje:
Massalski "torpeda powietrzna",1914, projekt bezzałogowego samolotu- latającej bomby.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus