Marczik ornitopter, 1912

Projekt ornitoptera pionierskiego. Polska / Niemcy.
W dniu 27.03.1912 r. Józef Marczik (Marcik) zgłosił do opatentowania w Niemczech samolot z ruchomymi płatami nośnymi. Patentu mu jednak nie wydano i 14.07.1912 r. zgłoszenie patentowe oddalono.

Z braku opisu wiadomo jedynie, że rozwiązanie dotyczyło ornitoptera. Z prasy śląskiej wiadomo zaś, że wcześniej, w pierwszej połowie 1910 r. Józef Mar­czik budował w Bytomiu aparat latający własnego pomysłu. Miał to być samolot, którego projekt miał spotkać się z uznaniem fachowców. Brak jest danych dotyczących kształtu i losów tej konstrukcji. Wątpli­we aby została ukończona.

Brak informacji na ile rozwią­zania które zamierzał patentować wiązały się z jego wcześniejszymi pracami konstruktorskimi.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus