Małkowski "lokomotywa latająca", 1868

Projekt pionierski lokomotywy latającej, z przeznaczeniem do transportu ludzi. Polska / Francja.
W dniu 29.10.1868 r. hrabia Małkowski otrzymał we Francji patent nr 83.606 na rozwiązanie "lokomotywy latającej, z przeznaczeniem do bardzo szybkiego transportu ludzi".

W braku memoriału patentowe­go (opisy patentowe z tego czasu uległy zniszczeniu, informacja ta pochodzi jedynie z indeksu wydanych do 1868 r. patentów) można jedynie przypuszczać, że opatentowane rozwiązanie "lokomotywy latającej" trak­towało o aparacie latającym, cięższym od powietrza. Być może prezentowało typ określany wówczas mia­nem aeromobilu. Statki powietrzne tego typu dyspo­nowały zwykle napędem w postaci silnika parowego lub odrzutowego, w pierwszym przypadku urządze­niem ciągu było śmigło. Lot mógł być również reali­zowany siłą odrzutu sprężanej pary lub powietrza. Znamienną cechą statków powietrznych typu aeromobili był płat stały.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus