Małkowski

Małkowski, hrabia.

W dniu 29.10.1868 r. otrzymał we Francji patent nr 83.606 na rozwiązanie "lokomotywy latającej, z przeznaczeniem do bardzo szybkiego transportu ludzi".

Autor tego wynalazku wiązany jest z emigracją pol­ską kręgu Wielkiej Emigracji, osiadłego we Francji. Niewiele zachowało się o nim wiadomości, poza tym, że 26.05.1865 r. otrzymał we Francji także patent wynalazczy (nr 67.501) na system prasy- filtra o dużej powierzch­ni, zaś 4.07.1867 r. na wózek ośmiokołowy (nr 77.031).

Konstrukcje:
Małkowski "lokomotywa latająca", 1868, projekt pionierski lokomotywy latającej, z przeznaczeniem do transportu ludzi.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus