Verein Flugmaschine

Z początkiem 1907 r. powstało w Wiedniu Verein Flugmaschine- Towarzystwo stawiające sobie za cel finansowanie realizacji samolotu projektu Antoniego Makowskiego. Z inicjatywą powołania go do życia wystąpił inż. Otto Czedik. W apelu, publikowanym na łamach Wiener Luftschiffer-Zeitung, a datowa­nym na 28.01.1907 r., wezwał do wsparcia pro­jektu Makowskiego i stworzenia Komitetu, który pilotowałby realizację jego samolotu.

7 marca Towa­rzystwo liczyło 43 członków, wśród nich znaleźli się m.in. Alfred von Pischoff, Karl Franzl, Max Friedmann, Ferdinand Gerstner, Karl Königer. W kwietniu protektorat objął nad nim arcyksiążę Karol Ferdy­nand.

Inicjatywa ta wkrótce jednak zamarła, reali­zacja samolotu projektu Makowskiego nie została rozpoczęta.

Konstrukcje:
Makowski samolot, 1905, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus