Makowski Antoni

Antoni Makowski, Polak zamieszkały w Wiedniu, inżynier, wyższy inspektor budowlany na kolei. Już w 1892 r. Société Française de Navigation Aérienne omawiało jego prace prowadzone na polu techniki lotniczej. 10.02.1905 r. na zebraniu Flugtechnische Verein w Wiedniu wygłosił wykład nowa konstruk­cja balonu wolnego. 19.03.1907 r. w Berliner Verein für Luftschiffahrt miał wykład Der Luftballon und des Flugproblem.

10.02.1905 r. zgłosił w Austrii do opatentowa­nia rozwiązanie mechanizmu przestawiania powierzchni nośnej samolotów. Patent nr 23.167 wyda­no mu 1.09.1905 r.

Konstrukcje:
Makowski samolot, 1905, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus