Majewski Mikołaj

Mikołaj Majewski, inżynier mechanik z Petersburga, przypuszczalnie pochodzenia polskiego. Wiadomo o nim, że był właścicielem kilku patentów wydanych w Rosji na silnik parowy (wspólnie z inżynierem górniczym A. Gorjanowem, Nr 6472 z 1902 r.), kocioł parowozu (wspólnie z inżynierem komunikacji S. Smirnowem, Nr 13533 z 1908 r.), urządzenie prze­ciwdziałające upuszczaniu wody z kotłów parowych (wspólnie z S. Smirnowem, Nr 17076 z 1910 r.), ła­pacz iskier dla parowozów (Nr 21169 z 1912 r.). Wy­stąpił też z kilkoma rozwiązaniami odnoszącymi do silnika parowego oraz koła parostatku (Świadectwo Ochrony Nr 12732 z 1900 r.), na które nie otrzymał jednak patentów.

5.12.1909 r. uzyskał w Rosji Świadectwo Ochrony nr 41.701 na śmigło lotnicze, po zbadaniu zdolności patentowej rozwiązania odmówiono mu wydania patentu wynalazczego. W zbiorach Rosyjskiego Państwowego Ar­chiwum Historycznego (RGIA) w Petersburgu znajdują się rysunki samolotu ze śmigłem obudowanym sygnowane przez Mikołaja Majewskiego.

Konstrukcje:
Majewski pierścieniopłat, 1909, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus