Mackiewicz Hipolit

Hipolit Mackiewicz, syn Aleksandra, poddany Ce­sarstwa Rosyjskiego, zamieszkały w Lgowie k. Kurska w domu Malinickich, student Politechniki w Mo­skwie.

W 1911 r. zwrócił się do Towarzystwa im. Ledencowa w Moskwie z prośbą o wsparcie prac konstruktorskich związanych z dynamomaszyną jego systemu. 20.03.1910 r. uzyskał świadectwo ochro­ny nr 43.000 na skrzydlato- kołowy silnik do aparatów latających. Rozwiązanie dotyczyło zapewne śmigła kształtu wia­traka, które mogłoby znaleźć zastosowanie do napędu pomp w wodociągowych wieżach ciśnień i w młynach wietrznych. Jedna z wersji mogła służyć technice lotniczej jako urządzenie ciągu lub nośno- napędowe, może nawet jako wirnik nośny śmigłowca.

16.05.1910 r. wynalazca złożył Głównemu Za­rządowi Inżynierii (GIU) propozycję wdrożenia apa­ratu latającego opartego na zasadzie kół skrzydlatych - tym mianem określano wówczas zazwyczaj samolot w układzie pierścieniopłata.

Konstrukcje:
Mackiewicz apa­rat latający, 1910, projekt pionierskiego apa­ratu latającego prawdopodobnie w układzie pierścieniopłata.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus