Łotysiewicz War-Balloon, 1918

Balon- bezzałogowy transporter bomb. Polska / Kanada.
Balon- bezzałogowy transporter bomb projektu Jerzego Łotysiewicza z wyrzutnikiem. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

W dniu 22.04.1918 r. Jerzy Łotysiewicz zgłosił w USA do opatentowania balon wojenny (War-Balloon), patent nr 1.299.744, wydano mu 8.04.1919 r.

W memoriale patentowym zaprezentował bezzałogowy statek powietrzny złożony z balonu i wyrzutnika bomb odpalanych ładunkiem prochowym nisz­czącym komorę podtrzymującą bombę, a urucha­mianego zapalnikiem czasowym w postaci lontu. Z uwagi na funkcje wynalazca miał na uwadze mili­tarne zastosowania wynalazku. Brak informacji o jego zastosowaniu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus