Łaski Władysław

Władysław Łaski, syn Henryka, poddany Cesarstwa Rosyjskiego, zamieszkały we wsi Uładowka k. Winni­cy (przy cukrowni) w gub. Podolskiej, kandydat nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1910 r. mieszkał w Warszawie, gdzie jest urzędnikiem Towarzystwa "Rosja".

W 1892 r. zgłosił do opatentowania w Rosji sterowiec (Aerostat) co potwierdza wydane przez Urząd Patentowy Świadectwo Ochrony nr 540/1892. Paten­tu jednak nie uzyskał. 22.08.1893 r. powtórnie zwrócił się do Departamentu Handlu i Manufaktur Ministerstwa Finansów Rosji z prośbą o wydanie mu patentu wynalazczego. 9.09.1893 r. uzyskał świadectwo ochrony na aerostat przystosowany do bezpiecznego latania.

Konstrukcje:
Łaski Aerostat, 1892- 1893, projekt sterowca pionierskiego, mięśniolotu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus