Liniewicz "Monoplan", 1908

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Rosja.
W dniu 15.12.1908 r. wpłynęła do Ministerstwa Wojny Rosji oferta Leona Liniewicza, w której proponował budowę samolotu jednopłato­wego ("monoplanu") swego systemu.

Zobowiązywał się do wykonania samolotu, którego prędkość lotu wynosić będzie 80 km/h na pułapie do 100 m, w ter­minie 6 miesięcy za wynagrodzeniem 50 000 rb. za pierwszy egzemplarz samolotu i po 15 000 rb. za każ­dy następny. Wnosił również o użyczenie mu terenu, na którym mógłby zorganizować warsztat i pole wzlotów - do prób samolotu w locie.

16.01.1909 r. Oddział Elektrotechniczny Głównego Zarządu Inżynierii odrzucił jego ofertę.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus