Kwiatkowski- Wojciechowski balon, 1875

Projekt balonu kierowanego. Polska / Rosja.

Aleksander Kwiatkowski wraz z Julianem Wojciechowskim zbudował w 1875 r. w War­szawie model balonu z przyrządem do kierowania nim.

Dzienniki warszawskie mówiąc o ich dziele chwaliły pracowitość konstruktorów ale do owocu ich pracy nie przywiązywały żadnej wagi, co jednoznacz­nie zdaje się wskazywać na dyletantyzm techniczny konstruktorów i nieznajomość podstawowych zasad i kierunków poszukiwań na drodze rozwiązania pro­blemu kierowania lotem aerostatu i niemożność ak­ceptacji efektu ich pracy przez środowiska techniczne.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus