Kwiatkowski Aleksander

Aleksander Kwiatkowski, czeladnik stolarski z War­szawy, wraz z Julianem Wojciechowskim, również czeladnikiem stolarskim, zbudował w 1875 r. w War­szawie model balonu z przyrządem do kierowania nim.

Konstrukcje:
Kwiatkowski- Wojciechowski balon, 1875, projekt balonu kierowanego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus