Kwapuliński samolot, 1916

Projekt samolotu doświadczalnego. Polska / Niemcy.

W dniu 17.08.1916 r. Ryszard Kwapuliński zgłosił w Niemczech do opatento­wania samolot o konstrukcji komorowej. Patentu nie otrzymał. Rozwiązanie zyskało jedynie ochronę Wzo­ru Użytkowego nr 653.475.

W braku danych można jedynie przypuszczać, że rzecz dotyczyła rozwiązania technicznego samolotu wielopłatowego, połączeń płatów bądź konstrukcji kratownicowej kadłuba, usztywnionego rozporami i cięgnami linowymi lub drucianymi. Adaptowano zapewne powszechnie stosowane rozwiązania kon­strukcyjne samolotu, wprowadzając szereg modyfika­cji nie posiadających znamion nowości technicznej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus