Kwapuliński Ryszard

Ryszard Kwapuliński, Ślązak, mieszkaniec Kopaniny koło Lipin na Górnym Śląsku. W latach 1912- 1914 autor kilku patentowanych rozwiązań technicznych z in­nych aniżeli lotnictwo dziedzin, m.in. na różne roz­wiązania masywnego stropu z pustaków, zbrojonego stalą, na dźwiękoszczelny strop masywny, na pustaki stropowe. To może wskazywać, że z zawodu był bu­downiczym.

17.08.1916 r. zgłosił w Niemczech do opatento­wania samolot o konstrukcji komorowej. Patentu nie otrzymał. Rozwiązanie zyskało jedynie ochronę Wzo­ru Użytkowego nr 653.475.

Konstrukcje:
Kwapuliński samolot, 1916, projekt samolotu doświadczalnego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus