Kurczyński Włodzimierz

Włodzimierz Kurczyński, syn Romana, zamieszkały w Łodzi, być może rzemieślnik produkujący m.in. sztuczne kwiaty, jak można sądzić z przedstawionej przez niego w 1913 r. Towarzystwu im. Ledencowa w Moskwie propozycji sposobu łączenia przedmio­tów uzupełniających kwiaty. Sam mówił o sobie, że nie jest technikiem.

6.09.1913 r. zgłosił we Francji do opatento­wania rozwiązanie tzw. roweru uniwersalnego (Bicyclette universelle). Patent wynalazczy nr 462 243 wy­dano mu 18.11.1913 r. Ochroną praw własności intelektualnej objęto po­jazd typu awietki- mięśniolotu, przeznaczony do ruchu na lądzie, w wodzie i w powietrzu. 27.04.1914 r. uzyskał w Belgii kolejny patent- nr 267 037 na urządzenie służące równocześnie jako maszyna latająca, pojazd lądowy i hydroplan.

Konstrukcje:
Kurczyński Bicyclette universelle, 1913, projekt po­jazdu typu awietki- mięśniolotu, przeznaczony do ruchu na lądzie, w wodzie i w powietrzu.
Kurczyński pojazd typu powietrzno- wodno- lądowego, 1914, projekt urządzenia służącego równocześnie jako maszyna latająca, pojazd lądowy i hydroplan.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus