Kurczyński pojazd typu powietrzno- wodno- lądowego, 1914

Projekt urządzenia służącego równocześnie jako maszyna latająca, pojazd lądowy i hydroplan. Polska / Rosja.
Pojazd powietrzno- wodno- lądowy projektu Włodzimierza Kurczyńskiego w wersji z klasycznym kołem łopatkowym. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
Włodzimierz Kurczyński nie przyjmował do wiado­mości krytyki projektu swojej awietki- mięśniolotu, przeznaczonego do ruchu na lądzie, w wodzie i w powietrzu (patrz Kurczyński Bicyclette universelle). Świadczy o tym jego patent francuski. Mało tego- kontynuował prace projektowe, nie zmieniając wcześniejszych założeń. 27.04.1914 r. uzyskał w Belgii kolejny patent- nr 267 037 na urządzenie służące równocześnie jako maszyna latająca, pojazd lądowy i hydroplan.

Ochroną objęto pojazd typu powietrzno- wodno- lądowego, ale tym razem powierzchnia nośna jest umieszczona na wysięgnikach powyżej ramy niosącej dwa pływaki. Układ napędowy na wodzie stanowi koło łopatkowe o napędzie z silnika przez transmisję pasową. Łopatki napędowe mogą być też mocowane na pasie bez końca, przechodzącym przez dwa bębny. W jednym i w drugim przypadku pracują w odpo­wiedniej obudowie. Z wałami bębnów łączone są śmigła ciągnące (za pośrednictwem odpowiednich przekładni kątowych) umożliwiające napęd pojazdu w powietrzu. Do ruchu po ziemi służy dwukołowe podwozie tylne oraz bębny kół łopatkowych (ze zde­montowanymi łopatkami lub pasem łopatkowym) usytuowane tak, że wystają poniżej dolnej krawędzi pływaków. Można stosować także niezależne podwo­zie przednie i tylne, kołowe, o napędzie z centralnie umieszczonego w kadłubie silnika.

Rozwinięto tym wcześniejszy pomysł awietki- mięśniolotu tzw. roweru uniwersalnego. Zastosowano podobne urządzenia napędu, z tym, że podwozie rowerowe zastąpiono samochodowym (wg [2]- podwo­zie rowerowe zastąpiono samochodowym z silnikiem spalinowym).

Galeria

  • Pojazd powietrzno- wodno- lądowy projektu Włodzimierza Kurczyńskiego w wersji z pasem łopatkowym bez końca obiegającym dwa bębny. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus