Kulesza Stanisław

Stanisław Kulesza urodził się ok. 1880 r., syn Michała, za­mieszkały w Skarszewie, gub. Kielecka. Ziemianin- znany jako mechanik- amator z pomysłowych udo­skonaleń narzędzi i maszyn rolniczych, rozwiązania jednej z nich opatentował w Rosji (patent nr 1163 z 1.09.1898 r.).

16.05.1911 r. pisał do ministra wojny Rosji, że opra­cował projekt aeroplanu, opartego na nowych zasa­dach. Jego wiropłat miał odróżniać ma go od współczesnych zdolność startu bez ruchów machających skrzydeł, z miejsca gdzie stoi. Projekt nie zbudził jednak zainteresowania.

Kulesza kontynuował swoje prace. W 1914 r. prasa polska mówiła, że samolot własnego pomysłu i konstrukcji przedstawił członkom Aeroklubowi Wszechrosyjskiemu i przed­stawicielom sfer wojskowych w Petersburgu. Z tychże doniesień wiemy, że model ten przedstawiał samolot o układzie jednopłata. Model w żadnej mierze nie dyspo­nował charakterystykami, o jakich mówił w piśmie do Ministerstwa Wojny z 1911 r. Możliwe, że w między­czasie konstruktor porzucił koncepcję wiropłata na rzecz płatowca. Nie można też zupełnie wykluczyć, że również w 1911 r. mówił o samolocie- przeceniając jego możliwości lotne.

Konstrukcje:
Kulesza aeroplan, 1911- 1914, projekt pionierskiego aparatu latającego w układzie wiropłata lub samolotu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus