Kosiński B.

B. Kosiński, Wiadomo, że był szlachcicem.

16.11.1909 r. zgłosił w Rosji do opatentowania aparat latający. Otrzymał Świadectwo Ochrony nr 41.458, ale po zbadaniu zdolności patentowej propozycji patentu mu jednak nie wydano. Brak opisu uniemoż­liwia rekonstrukcję. Sądząc z tytułu zgłoszenia paten­towego rzecz mogła dotyczyć aerodyny w układzie samolotu, skrzydłowca lub wiropłata.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus