Korzeniewski balon, 1917

Projekt bezzałogowego balonu kierowanego do zastosowań militarnych. Polska / USA.
Przekrój podłużny bezzałogowego balonu kierowanego projektu Jana Korzeniewskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 16.10.1916 r. Jan Korzeniewski zgłosił w USA do opaten­towania balon. Patent nr 1.125.139 wydano mu 8.05.1917 r.

Był to kierowany balon bezzałogowy zawierający urządzenie do uwalniania gazu w pew­nych interwałach czasowych i odległościach. Zbiornik aerostatu wy­konany może być z dowolnego materiału. Podwieszona jest do niego gondola dźwigająca elektryczny silnik napędowy, baterię akumulato­rów i zespół śmigieł. Tutaj umieszczono także mechanizm czasowy, połączony ze sprężynowym wyrzutnikiem pocisku perforującego po­włokę gazową aerostatu. Urządzenie zwalnia w żądanym czasie i miejscu pocisk, który przestrzeliwuje powłokę gazową.

Aerostat przystosowany jest do lotu bezzałogowego. Stąd gondola ma tylko takie wymiary, by pomieścić mechanizmy napędu i perforacji powło­ki. Perforator powłoki jest mechanizmem zegarowym standardowej konstrukcji, wyposażonym w pokrętła: do nakręcania mechanicznej sprężyny, do ustawiania mechanizmu zegarowego i do ustawiania po­zycji wyłącznika czasowego, którego konstrukcja jest analogiczna jak w budziku. W odpowiednim czasie uwalnia on pocisk umieszczony w cylindrze otwartym do góry, a ściskany od dołu sprężyną (przez uwolnienie kołka połączonego z mechanizmem zegarowym przez wyłącznik).

Perforator opracowano z myślą o zastosowaniach militarnych (bombardowanie, transport amunicji, materiałów wojennych).

Galeria

  • Mechanizm perforacji powłoki gazowej aerostatu (2- schemat perforatora w widoku z boku, 3- widok perforatora z góry). (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus