Kondratkowski rotodyna, 1897

Projekt rotodyny pionierskiej. Polska / Rosja.
W dniu 26.08.1897 r. Piotr Kondratkowski zgłosił w Rosji do opatentowania statek powietrzny. Świadectwo Ochrony nr 2716 nie przyniosło mu jednak patentu wynalazczego.

Projektował aparat latający w postaci rotodyny. Skła­dały się nań dwa wirniki nośne osadzone współosio­wo, śmigło ciągnące oraz usterzenie usytuowane w tyle aparatu. Łopaty wirnika nośnego mogły też pracować jako spadochron, a napęd urządzeń no­śnych i ciągu realizowany był pracą mięśni załogi statku powietrznego, pracą silnika parowego lub elek­trycznego. Konstrukcję aparatu wynalazca propono­wał wykonać z aluminium.

Jego propozycję wynalaz­czą opiniował Aleksander Kowanko, wskazał, że au­tor przedstawił tylko ogólną ideę, nic nowego. Kore­spondencja Komitetu Technicznego Ministerstwa Handlu i Przemysłu z Głównym Zarządem Inżynierii w sprawie ewentualnej wartości militarnej wynalazku kończy się 28.07.1898 r. Władze wojskowe nie okaza­ły nim zainteresowania. Urząd Patentowy odmówił jego propozycji cech nowości.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus