Kondratkowski Piotr (Kondratkowski Wasilij Pietrowicz / Kondratowski W.)

Piotr Kondratkowski, syn Konrada, indeksy zgło­szeń patentowych podają również Wasilij Pietrowicz Kondratkowski lub W. Kondratowski, wiadomo, że był urzędnikiem państwowym wysokiej rangi (koleżski assesor co odpowiada wojskowej randze pułkow­nika) i że mieszkał w Petersburgu. Imię ojca Konrad wskazuje, że mógł być pochodzenia polskie­go.

Niewiele o nim wiadomo poza tym, że 26.08.1897 r. zgłosił w Rosji do opatentowania rozwiązanie pojazdu poruszającego się po lodzie, tzw. statku łyżwowego (Świadectwo Ochrony 2715), na które 17.10.1900 r. odmówiono mu wydania patentu wyna­lazczego. Tego samego dnia zgłosił do opatentowania rów­nież statek powietrzny, w układzie rotodyny.

Konstrukcje:
Kondratkowski rotodyna, 1897, projekt rotodyny pionierskiej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus