Komornicki aparat latający, 1912

Projekt pionierskiego samolotu lub śmigłowca. Polska / Rosja.
W dniu 14.12.1912 r. J. Komornicki zawiadomił Mini­sterstwo Wojny Rosji o dokonanym przez siebie wynalazku aparatu latającego.

Prosił o udzieleniu mu pomocy. Chciałby osobiście przedstawić swój projekt Oddzia­łowi Żeglugi Powietrznej Głównego Zarządu Inżynie­rii (GIU). Prosił by Oddział delegował specjalistów, którzy w Kijowie mogliby zapoznać się z projektem. Odpowiedziano mu 22.12.1912 r., że Oddział nie ma możliwości delegowania doń kompetentnych specjalistów, że może przedstawić projekt osobiście, ale przyjazd i koszt pobytu w Petersburgu musi po­kryć sam.

Brak informacji o dalszej korespondencji w sprawie tego projektu. Można przypuszczać, że był to projekt aerodyny w układzie samolotu lub śmi­głowca.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus