Kłyszyński samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Niemcy.

A. Kłyszyński w 1910 r. opracował projekt samolotu, który zreali­zował jedynie w skali modelu. Model tego samolotu w październiku 1909 r. demonstrował w krakowskim Towarzystwie Technicznym, w salach wystawy bu­dowlanej.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus