Klimowicz Benedykt

Benedykt Klimowicz, syn Karola, poddany Cesar­stwa Rosji, zamieszkały w guberni mińskiej, urodzony w 1871 r., żonaty, w 1915 r. miał trójkę dzieci, właści­ciel majątku o powierzchni 436 ha w Żytkowicach Poleskich, wykonujący równocześnie zawód geodety.

6.12.1914 r. skierował na adres Jego Cesar­skiej Wysokości, Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza, Głównodowodzącego prośbę o udzielenie mu subwencji na realizację dwu jego wynalazków:
- śmigłowca przeznaczonego do prowadzenia obser­wacji powietrznej pozycji nieprzyjaciela,
- bezzałogowego samolotu bombowego.

Obie propozycje nie wzbudziły zainteresowania władz wojskowych.

Konstrukcje:
Klimowicz śmigłowiec, 1914, projekt pionierskiego śmigłowca wojskowego.
Klimowicz bezzałogowy samolot bombowy, 1914, projekt bezzałogowego samolotu bombowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus