Kaczyński Franciszek

Franciszek Kaczyński, syn Jana, mechanik, właściciel zakładu mechanicznego i sklepu w Warszawie.

21.02.1898 r. uzyskał w Rosji patent na przyrząd au­tomatycznie zatrzymujący rolki ciągnące w różnego typu maszynach nawijających w przypadku zerwania nici (zgłoszony 9.12.1896 r.), w 1898 r. świadectwo ochrony nr 3076 na palenisko kotła. 23.02.1909 r. zgłosił w Rosji do opatentowania, wspólnie z archi­tektem Władysławem Kozłowskim, dwukomorowy kocioł rurkowy- patent nr 22 465 wydano 4.12.1914 r. 23.10.1909 r.- wspólnie z W. Kozłowskim i stolarzem Kacprem Kłosowskim- zgłosił do opa­tentowania domowy magiel do płótna (w podpisie zgłoszenia na magiel podpisuje się po polsku Franci­szek Kaczyński). Ze zgłoszenia wiemy, że wynalazcy upoważnili inż. technologa Wacława Jakubowskiego z Warszawy do reprezentowania ich intere­sów wobec Urzędu Patentowego (Jakubowski był plenipotentem Kaczyńskiego również przy innych jego zgłoszeniach wynalazczych), a 24.10.1909 r. wspólnie zgłosili też do opatentowania domowy ko­cioł do bielizny, patent na ten ostatni wydano im w 1915 r. (wniosek wcześniejszy oddalono).

W 1914 r. Kaczyński ewakuował się do Petersburga. Tam pracował w firmie "Rodnik", produkującej kotły mie­dziane i różnego typu aparaturę. 17.10.1915 r. przed­stawił Ministerstwu Wojny własne modele nożyc do przecinania zasieków przeciwpiechotnych, których produkcję proponował uruchomić w firmie "Rod­nik". Próby z jego nożycami przeprowadzano 16.10. i 7.12.1915 r., uznając je w końcu za nieprzydatne, jako że posługiwanie się nimi wymagało dużych sił.

13.08.1914 r. na ręce ministra wojny wysłał telegram: Wynalazłem samolot do niszczenia samolotów nieprzyjaciela itp. - wynalazca Kaczyński. Jego propozycję najprawdopodobniej odrzucono. 13.08.1915 r.- już z Petersburga- ponowił wcześniejszą ofertę, zawiadomił przy tym GWTU, że dokonał wielu wynalazków o znaczeniu militarnym, chciałby ofiarować je Ojczyźnie, prosi więc o dotację umożliwiającą podjęcie ich realizacji. Wymieniał m.in. nożyce do pokonywania zasieków, przyrząd do samoczynnego wyławiania min morskich lub rzecz­nych, śmigło do szybkiego i cichego lotu samolotów, celownik- szczególnie przydatny dla uczących się strzelać ze strzelb i karabinów.

25.08.1915 r. Kaczyński przysłał m.in. opis swego trału minowego oraz rysunek śmigła swego projektu z 1908 r. Proponował również podjęcie bu­dowy samolotu i lotniczego silnika turbinowego. 7.09.1915 r. Komitet Techniczny GWTU negatywnie ocenił projekt trału minowego jego po­mysłu, 18 grudnia zawiadomił go zaś, że nie potrafi ocenić śmigła i samolotu z turbiną z powodu braku szczegółowego opisu technicznego i odpowiednich rysunków.

Konstrukcje:
Kaczyński "Polonia", 1914- 1915, projekt samolotu myśliwskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus