Jerzykowski Józef

Józef Jerzykowski, urodził się ok. 1875 r. , właściciel i założyciel w 1896 r. w Norymberdze firmy Helios (działała co najmniej do 1956 r.). Uzyskał w Niemczech ponad 20 patentów i wzorów użytkowych na maszyny kopiujące i małej poligrafii.

W 1909 r. opracował projekt samolotu wzorowanego na Blériot-XI "La Manche", który zamierzał budować w elementach do samodzielnego montażu. W 1909 r. założył firmę Flugzeugbau und Vertr. Mimo budowy w latach 1909- 1911 prototypów dwu samolotów własnej konstrukcji szerszej lotniczej działalności produkcyjnej nie podjął, chociaż jego lotnicza firma istniała jeszcze w 1913 r.

29.09.1909 r. zgłosił w Niemczech do opa­tentowania sposób wytwarzania śmigieł z wielu połączonych kolejno kawałków drewna. Urząd patentowy 18.05.1911 r. odmówił jednak wydania patentu. Wia­domo jedynie, że rozwiązanie dotyczyło śmigła lotni­czego złożonego z cienkich warstw drewna łączonych z sobą a następnie obrabianych do kształtu śmigła. Taka konstrukcja niewątpliwie wzmacniała śmigło, zwiększała jego żywotność i odporność na skręcanie. Zgłoszenie patentowe odrzucono bowiem śmigła tej konstrukcji nie stanowiły w owym okresie już nowo­ści.

16.11.1909 r. zgłosił do opatentowania w Niem­czech (nr zgłoszenia 12.082) podporę łączącą kadłuby samolotowe. 29.02.1912 r. odmówiono mu jednak wydania patentu.

Józef Jerzykowski zmarł w 1948 r.

Konstrukcje:
Jerzykowski samolot, 1910, samolot pionierski.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus