Stern Julius

Julius Stern, Niemiec, poddany Cesarstwa Austro- Węgierskiego, zamieszkały w Galicji w Krakowie, na Podgórzu, zatrudniony na kolei krakowskiej jako kondukto­rzy. Uważał się za prześladowanego przez władzę, szczególnie przez kierownictwo kolei krakowskiej z powodów narodowych. W liście do ministra wojny Rosji Julius Stern akcentował, że całe kierownictwu kolei krakowskiej złożone jest wyłącznie z Polaków. Prześladują oni wszystkich obcokrajowców. Prośba o zainteresowanie rządu rosyjskiego wynalazkiem niosła w podtekście wołanie o wzięcie w opiekę wyna­lazców i ich rodzin, szykanowanych również z powodu oddania Rosji.

27.06.1905 r. Julius Stern przesłał na ręce ministra wojny Rosji list, w którym donosił, że wspólnie z Gieorgijem Iwanowem od jesieni 1904 r. pracowali nad projektem statku powietrznego o napędzie z silni­ka mechanicznego.

Konstrukcje:
Iwanow-Stern sterowiec, 1905, projekt sterowca wojskowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus