Gumiński Ryszard

Ryszard Gumiński, poddany Cesarstwa Rosyjskiego, zamieszkały w Moskwie.

13.03.1917 r. telegraficznie prosił rosyjskiego ministra wojny Aleksandra I. Guczkowa o zlecenie mu przez armię budowy opracowanych przez siebie: parowozu i samolotu nowego typu, któremu nadał nazwę "Kampo".

Prośba ta trafiła do Zarzą­du Wojenno- Powietrznej Floty (UWWF), który in­formację o parowozie przekazał Głównemu Zarzą­dowi Wojskowo-Technicznemu (GWTU), by oceniły go kompetentne jednostki organizacyjne urzędu. Równocześnie 17 marca poproszono Gumińskiego by dostarczył Komitetowi Technicznemu UWWF opis i rysunki swego samolotu- niezbędne do oceny jego oferty.

Projekt samolotu nie wzbudził zainteresowania.

Konstrukcje:
Gumiński "Kampo", 1917, projekt samolotu pionierskiego i wojskowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus