Grzegorzyca (Grzegorzica) Flugmaschine, 1911

Projekt aerodyny pionierskiej. Polska / Niemcy.
W dniu 17.05.1911 r. Józef Grzegorzyca (Grzegorzica) uzyskał w Niem­czech ochronę Wzoru Użytkowego nr 468.058 ma­szyny latającej (Flugmaschine).

Dotyczyła za­pewne aerodyny, w braku opisu brak pewności do jakiego jej typu się odnosiło- samolotu, skrzy­dłowca czy wiropłata. Najpewniej rozwiązanie doty­czyło tylko wybranego elementu konstrukcyjnego statku powietrznego. Wprowadzono zapewne drobne innowacje pozbawione jednak waloru nowości tech­nicznej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus