Królikowski Tomasz

Tomasz Królikowski. (Źródło: ”Kompol s.c.”).

Tomasz Królikowski rozpoczął karierę lotniczą w 1981 r. w dęblińskiej Szkole Orląt. W 1984 r. z powodów politycznych został z niej wyrzucony. Zainteresował się wówczas lotniami. Został członkiem Akademickiego Ośrodka Konstrukcyjnego (AOK) działającego w ramach Wydziału Doświadczalnego Kompozytów Polimerowych KOMPOL Instytutu Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Nie zdobył jednak tytułu magistra inżyniera, zresztą tak jak wielu innych studentów-lotniarzy.

W 1993 r. doszło do przekształcenia Wydziału Doświadczalnego Kompol w Kompol S.C. Tomasz Królikowski został- obok Mirosława Grzyba, Grzegorza Rycaja i Alojzego Dernbacha, współzałożycielem spółki.

Tomasz Królikowski dążył do latania niezależnego od ukształtowania terenu, warunków pogodowych czy choćby pomocy innych osób. Zaowocowało to coraz lepszymi wózkami motolotniowymi i coraz  efektywniejszymi napędami. Tomasz Królikowski skonstruował wózki do motolotni typu Kompol KR, Kompol ”Blues”, Kompol ”Blues Plus” i Kompol ”Jazz 2000”.

Konstrukcje:
TK-1, 1990, wózek motolotni.
Kompol KR, 1991, wózek motolotni.
Kompol "Blues" / "Blues Plus", wózek motolotni.
Kompol ”Jazz 2000”, wózek motolotni.

Galeria

  • Tomasz Królikowski na IV Stalowowolskim Zlocie Amatorskich Konstrukcji Lotniczych (7-9.08.1998 r.). (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/1998).

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Rycaj G., Stanisławski M. ”Polskie projekty: motolotnia Jazz firmy Kompol S.C.”. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie nr 5/2008.
[3] Kompol s.c..

blog comments powered by Disqus