Grycz urządzenie latające, 1910

Projekt pionierskiego aparatu latającego. Polska / Austro-Węgry.
W dniu 14.02.1910 r. Jan Grycz uzyskał w Niemczech ochronę Wzoru Użytkowego nr 474.423 na urządzenie latające z me­chanizmami napędowymi, o którym- z braku opisu- brak bliższych danych.

Mogło odno­sić się do urządzenia ciągu dowolnego typu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus