Gruszewski Aleksander Grzegorz

Aleksander Grzegorz Gruszewski, zamieszkały w Czerkasach, gubernia kijowska.

2.10.1911 r. zawiadomił ministra wojny Rosji, że wynalazł aparat latają­cy przewyższający zaletami znane dotychczas, mógłby znaleźć zastosowanie w armii. Gruszewski ponowił ofertę w 1915 r. Wiadomo jedynie, że jego aparat zakwalifiko­wano jako śmigłowiec. Przedstawiona oferta nie wzbudziła zainteresowania.

Konstrukcje:
Gruszewski śmigłowiec, 1911- 1915, projekt śmigłowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus