Grochowski Stanisław

Stanisław Grochowski, syn Antoniego, mieszkaniec Aleksandrowa koło Piaseczna, inżynier elektrotechnik. Budował własne silniki elektryczne, a możliwością użycia silnika elektrycznego do napędu sterowca zainteresował się w 1872 r., pod wpływem ekspery­mentów podjętych wówczas ze sterowcem Dupuya de Lôme’a, wyposażonym w taki silnik.

14.07.1891 r. poinformował ministra wojny Rosji, za pośrednictwem dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, że opracował projekt aparatu latające­go, który stanowił połączenie śmigłowca ze skrzydłowcem. Jego prośba o udzielenie mu dotacji na budowę aparatu latającego została odrzucona.

Konstrukcje:
Grochowski aparat latający, 1891, projekt aparatu latające­go, który stanowił połączenie śmigłowca ze skrzydłowcem.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Witkowski J. ”Polski wkład w technikę śmigłowcową”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
blog comments powered by Disqus